Welkom bij

Hermon

"Een
Grote
Familie"

Hermon, een gemeente waarin God en familie centraal staan. De gemeente staat op 3 pilaren, gebed, discipelschap en evangelisatie. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn/haar potentie leert kennen, zodat dit ingezet kan worden in onze roeping op aarde. Onze missie is om van alle volken discipelen te maken en ze dopen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Samen vormen we de kerk, samen zijn we een grote familie en samen dienen wij Jezus.

 

 

Komende
Evenementen

Blijf op de hoogte van onze laatste evenementen. Middels onze evenementen willen we mensen bereiken, zodat zij ook kunnen delen in de hoop en de liefde, die onze vader heeft gegeven.

22
NOV

Start 40 dagen vasten

02
DeC

The Summit Show

STAY
TUNED

ONZE MEDIA

Luister Naar De Laatste Preek:

Hoe kunnen we God dienen?

“ Geef, dan zal er ook aan jou gegeven worden” 

Lukas 6:38

BE inspired

Bedankt voor uw aanmelding!